Árulás a Sárkányerdőben

Írta: Paul Vernon

Illusztrálta: Barrie Morton

Térképek: Paul Vernon és Endless Games


Fordítás: Szabó Csaba "Celebrau" 2013


A fordítást pusztán rajongói elhivatottságból végeztem el, semmiféle profitom nem származik belőle. A jogok az eredeti mű alkotóit és kiadóját illetik meg.


A fordítás alapjául szolgáló kiadás:FATEMASTER
book I
TREACHERY IN DRAKENWOOD


by
PAUL VERNON


Illustrations by
BARRIE MORTON


Maps by
PAUL VERNON
and
ENDLESS GAMES


London
UNWIN PAPERBACKS
Boston Sydney


First published in Great Britain by Unwin Paperbacks 1986
This book is copyright under the Berne Convention.
No reproduction without permission. All rights reserved.


UNWIN ® PAPERBACKS
40 Museum Street, London WClA 1LU, UK


Unwin Paperbacks
Park Lane, Hemel Hempstead, Herts HP2 4TE, UK


George Allen & Unwin Australia Pty Ltd
8 Napier Street, North Sydney, NSW 2060, Australia


Unwin Paperbacks with the
Port Nicholson Press
PO Box 11-838 Wellington
New Zealand


© Paul Vernon Lydiate, 1985
Illustrations © Barrie Morton, 1985


British Library Cataloguing in Publication Data
Vernon, Paul
Treachery in Drakenwood
I. Title II. Morton, Barrie III. Endless Games
823'.914(J) PZ7

ISBN 0-04-793080-2


Printed and bound in Great Britain by
Cox & Wyman Ltd, Reading